Kvalitet & Miljö

Kvalitet & miljö

Vi värnar om miljön

Miljö- och kvalitetstänkandet är en viktig del för oss. Vi värnar om en god miljö och kvalitet i enskilda detaljer såväl som genom hela processen. Vi har inom företaget en enkel miljöpolicy som innebär att vi alltid eftersträvar att använda metoder och material som är kvalitetsmässigt bra och miljövänliga. Om det finns flera metoder eller material som funktionsmässigt är lika bra, så skall alltid det miljövänliga alternativet utnyttjas. För att säkerställa att rätt val görs utbildar vi kontinuerligt våra anställda inom hållbara material och metoder.

Vår miljöpolicy

Vi värnar om miljön

Miljöcertifierade leverantörer

Vi ställer krav på våra leverantörer att de endast ska förse oss med material som är miljöcertifierat. När vi köper in material så blir det i huvudsak från miljöcertifierade leverantörer. De tillhandahåller broschyrer och underlag så vi kan redovisa för kunden vad materialet innehåller och var det kommer ifrån. Våra huvudleverantörer är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Hantering av byggavfall

För hantering av byggavfall har vi tecknat avtal med Sortera. Detta innebär att vi själva ej sorterar avfallet i lämpliga fraktioner utan Sortera garanterar att avfallet handhas på detta sätt. De är också miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Kvalitetssäkrat arbete

Medarbetarna har kvalitetstänkandet i ryggraden. För större jobb finns en Kvalitetshandbok med checklistor som ansvarige arbetsledare prickar av. När jobbet är klart lämnas listorna över till kunden. På så sätt blir det en kvalitetssäkring från vår sida och kunden kan se vad som är gjort. Finns det något som avviker under arbetets gång, så ska det också antecknas. Kunden skall alltid få veta att det finns något som inte var tänkt på från början.

Själva tanken och idén med ett kvalitetssäkrat jobb finns hos alla medarbetare och gäller i lika hög grad för ett litet som ett stort jobb. Beställaren frågar emellertid inte efter ett kvalitetsdokument när vi justerat en dörr eller gjort andra mindre arbeten.

Kvalitetshandbok

Fait Rapidement Malmö AB har tagit fram en Kvalitetshandbok i enlighet med iso 9000 som i detalj beskriver företagets Kvalitets- och Miljöpolicy. Vår affärsidé är uppbyggd kring detta tänkande.