Försakringsskador

Professionell hantering av försäkringsskador

Återställ ditt hem efter en olycka

En olycka kan inträffa när som helst, och det kan lämna dig med en mängd olika skador i ditt hem eller fastighet. Det är då viktigt att ha en pålitlig och erfaren partner som kan hjälpa dig att reparera skadorna och återställa ditt hem till sitt ursprungliga tillstånd. På Fait Rapidement har vi lång erfarenhet av att arbeta med försäkringsbolag och hjälpa våra kunder att reparera skador på ett effektivt sätt. Vi tar hand om allt från start till slut och ser till att allt blir åtgärdat på ett professionellt sätt. Vi arbetar alltid för att du ska få den bästa möjliga lösningen för dina försäkringsskador.

Vi tar hand om försäkringsskador i hela Skåne. Skadorna kan innebära allt ifrån vattenskador, bränder till inbrottsskador.

Förtroendebyggare

Förtroendebyggare åt Folksam

Vi har ett nära och långsiktigt samarbete med Folksam. Som förtroendebyggare tar vi hand om Folksams skadeärende som totalentreprenör.

Ärendena kan vara alltifrån fuktskador, brandskador, inbrottsskador, stormskador, översvämningar, etc. Med dig som Folksamkund i fokus ska vi tillsammans ta oss igenom din skada så smärtfritt och snabbt som möjligt.

Vi tar hand om hela processen från start till slut

Information vid försäkringsskador i hemmet

Du har drabbats av en försäkringsskada i ditt hem. Vi har lång erfarenhet av hantering av försäkringsskador och tar hand om hela processen från start till slut som totalentreprenör. Vår avsikt är att åtgärda och återställa skadan så snabbt och smidigt som möjligt, samtidigt som vi vill minimera besväret för dig och din boendemiljö.

Vid frågor eller dylikt som rör skadan och arbetet är du välkommen att vända dig till oss. Vi ser gärna att du kontaktar ditt försäkringsbolag angående frågor som gäller ditt försäkringsvillkor såsom självrisk, egenkostnader, undantag med mera.

För att underlätta arbetet ser vi gärna att du plockar undan möbler och ömtåliga saker för att undvika skador på dessa. Om det finns möjlighet ser vi gärna att en uppgörelse görs angående eventuell utlåning av nyckel och larmkoder för att effektivisera hela processen.

Efter att skadans omfattning är känd och rivningen är utförd, upprättas en kostnadskalkyl där det framgår vad försäkringen betalar och vad du själv ska betala. Kalkylen skickas först till din handläggare för beslut. Efter godkänd kalkyl skickar vi dig dina egna kostnader samt information gällande material och dina valmöjligheter. Tänk på att varje ändring där vi måste uppdatera kalkylen medför en förskjutning av processen på ca 1-2 veckor, och att eventuella ändringar efter den första tilläggsändringen tillkommer en kostnad per ändringstillfälle.

Vi vill påbörja återställningsarbetet så snart som möjligt, men förloppstiden för samtliga åtgärder som behövs kan variera från 2 veckor upp till 2 månader, beroende på skadans art och omfattning. Vi ber om din förståelse och vill göra allt för att din skada ska bli klar så fort som möjligt så att du kan återgå till din normala vardag.

Under återställningsförloppet kan det ibland vara svårt för nästkommande hantverkskategori att vara på plats direkt dagen efter föregående hantverkskategori, men vi gör vårt bästa för att påbörja arbetet så snart som möjligt.